Cenný papír

Cenným papírem jsou listiny, které představují peněžní nebo majetkovou pohledávku vůči osobě nebo subjektu, který cenný papír vydal, neboli emitentovi. Pro emitenta představuje cenný papír možnost získání prostředků, které potřebuje ke svému podnikání. Pro investora představuje především možnost zisku.

Cenné papíry lze nakoupit i prodat. Jsou zákonem definované a musí mít určité náležitosti, jako např. název, nominální hodnotu apod. 

Investování do cenných papírů může investorovi přinést daleko zajímavější zhodnocení, než u běžného spoření peněz. Zároveň je však spojeno s určitou mírou rizika, kterou by měl investor brát v potaz a vždy by měl pečlivě vybírat, kam své volné finanční prostředky vloží.

Mezi nejběžnější cenné papíry patří akciedluhopisy a směnky. Řadíme sem ale i státní pokladniční poukázky, podílové listy, šeky, investiční kupony a další finanční zdroje.  

Už odcházíte?

Nenechte si ujít jedinečné investiční příležitosti! Zanechte nám svůj telefon a my se vám nezávazně ozveme.

    Odesláním souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů