Čistá zisková marže

Jedná se o procentuální vyjádření čistého zisku, z tržeb společnosti. Říká nám, jaký zisk společnost generuje z tržeb. Jedná se o ukazatel, který je důležitý pro kontrolu nákladů

Vypočítáme ji jako: čistý zisk/celkové tržby * 100