Čistý zisk

Čistý zisk je finanční ukazatel, který vyjadřuje celkový přebytek příjmů nad výdaji společnosti po odečtení všech nákladů, včetně daní a ostatních finančních položek. Jedná se o čistý výsledek hospodaření podniku, který zohledňuje veškeré výnosy a náklady, které společnost generuje během určitého období.

Čistý zisk je důležitým ukazatelem, který umožňuje hodnotit finanční výkonnost a ziskovost podniku. Je významným faktorem pro investory, kterým poskytuje informace o ziskovosti investice do společnosti. Je také klíčovým ukazatelem pro plánování a strategická rozhodnutí, a slouží jako vstupní data pro výpočet dalších ukazatelů, jako je například zisk na akcii (EPS), který měří zisk na jednu akcii emitenta.

Čistý zisk zahrnuje všechny náklady a poskytuje celkový přehled o finanční výkonnosti podniku po odečtení všech výdajů, zatímco hrubý zisk se zaměřuje pouze na přímé náklady spojené s výrobou nebo poskytováním produktů.

Už odcházíte?

Nenechte si ujít jedinečné investiční příležitosti! Zanechte nám svůj telefon a my se vám nezávazně ozveme.

    Odesláním souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů