Hloubka trhu

Termín hloubka trhu zobrazuje aktuální nabídku a poptávku určitého finančního nástroje na burze. Při sledování hloubky trhu sledujeme zobchodovatelné kontrakty, případně otevřené pozice na konkrétních cenách. Každé ceně je přidělen určitý počet aktuálně platných objednávek.

V rámci hloubky trhu sledujeme, jakým způsobem se chovají ostatní účastníci na trhu. V praxi bývá nejčastěji zobrazen ve formě tabulky.