Investiční horizont

Investiční horizont představuje dobu, na kterou je plánovaná daná investice. Po uplynutí této doby chce investor inkasovat svůj zisk. Čím delší je investiční horizont, tím větší je možnost podstupovat riziko

  • Krátkodobý investiční horizont – investice max. na 3 roky – zpravidla se jedná o dluhopisy
  • Střednědobý investiční horizont – investice 3 – 10 let – vyvážené portfolio dluhopisů a akcií
  • Dlouhodobý investiční horizont – investice na více než 10 let – zpravidla se jedná o akcie, případně o investiční portfolio, v němž akcie převažují