Jistina

Jistina je základ půjčky od banky, v němž nejsou zahrnuty žádné poplatky ani úroky. Je to částka, která byla půjčena, příp. částka, která tvořila vklad. Úroky, které jsou chápány jako odměna za poskytnutou půjčku, se k jistině připisují – společně s úroky z prodlení a poplatky z prodlení tvoří příslušenství jistiny.