Úroková míra

Úroková míra, která je známá také pod označením úroková sazba, vyjadřuje procentuální navýšení půjčené částky za určité období, zpravidla za jeden rok. Určuje, jakou část jistiny musí dlužník za danou dobu zaplatit za věřiteli.

Výši úrokové míry ovlivňuje doba splatnosti, míra inflace a rizikovost půjčky.