Dezinflace

Dezinflace představuje dočasné zpomalení tempa růstu inflace. V praxi to tedy znamená, že inflace je nižší než v předchozích obdobích, a proto je brána za známku dobrého stavu ekonomiky. 

Při dezinflaci nedochází k poklesu cen a zpravidla ani nesignalizuje začátek zpomalování ekonomiky, narozdíl od deflace, se kterou bývá často zaměňována.