Finanční aktiva

Mezi finanční aktiva patří finanční produkty, které nám přináší pravidelný příjem, případně ty, které můžeme prodat, zrušit, nebo vypovědět v krátké době. Jedná se tak o finanční nástroj, který je držen za účelem zisku.

Za finanční aktiva jsou považovány mince a bankovky (oběživo), dluhopisyakcie, pohledávky apod. Obvykle jsou likvidnější než hmotná aktiva, mezi něž patří např. komodity či nemovitosti. Finanční aktiva mohou být obchodována na finančních trzích.