Finanční trh

Prostřednictvím finančního trhu dochází k obchodování volných finančních prostředků mezi těmi, kteří jimi disponují a těmi, kteří je chtějí využít. Zabezpečuje tak pohyb peněz a kapitálu. Díky finančnímu trhu dochází k soustřeďování a rozdělování uvolněných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky.

Na finančním trhu se realizuje a zprostředkovává prodej a koupě domácího i zahraničního kapitálu, a to jak krátkodobého, tak dlouhodobého. Dělí se na peněžní a kapitálový trh.