Kapitálový trh

Kapitálový trh je místo, na kterém dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu, tzn. kapitálu se splatností nad jeden rok. Ke směně dochází prostřednictvím různých druhů cenných papírů a jejich derivátů.

Na kapitálovém trhu dochází k přesunu finančních prostředků od investorů ke společnostem, a proto funguje jako vhodný doplněk k bankovnímu financování a financování z vlastních zdrojů.

Kapitálový trh je součástí finančního trhu. Krátkodobé cenné papíry se splatností do jednoho roku se obchodují na peněžním trhu.