Indexová akcie

Indexové akcie (dnes v podstatě ETF) představují cenné papíry, v nichž je zahrnuto diverzifikované indexové portfolio dle podkladového indexu. Hodnota indexové akcie závisí na vývoji jednotlivých akciových indexů, sloužících jako podkladová aktiva.

Jedná se o investiční nástroj obchodovaný na světových burzách. Tento nástroj dává investorům možnost obchodovat vybranou část trhu s použitím jedné investice. Výhodou je, že nákupem indexové akcie může investor přímo vytvořit diverzifikované investiční portfolio.