Podílový fond

Podílový fond sdružuje prostředky od různých investorů. Za tyto prostředky pak portfolio manažeři fondu nakupují cenné papíry – nejčastěji akciedluhopisy či různé měny. Vložením peněz do podílových fondů nakupujeme tzv. podílové listy.

Díky tržním změnám cen cenných papírů, které jsou v rámci fondů nakoupeny, pak můžeme v dlouhodobém období zhodnotit své úspory. Podílový fond nemá právní subjektivitu – jedná se pouze o jakýsi “koš” sdružující aktiva. 

Investování do podílových fondů je velmi jednoduché a jedná se o velmi efektivní cestu, jak zhodnotit své volné finanční prostředky.