ROE

Pojem ROE označuje rentabilitu vlastního kapitálu společnosti. Říká, kolik čistého zisku připadá na 1 Kč investovaného kapitálu a ukazuje, jak firma hospodaří v poměru k vlastnímu kapitálu. Stoupající ROE znamená, že vložené peníze vydělávají. 

Vypočítá se pomocí vzorce:

ROE = výsledky hospodaření/vlastní kapitál