Spekulant

Spekulant je opakem konzervativního investora. Obvykle je za něj považován člověk s krátkým investičním horizontem. Spekulant očekává vysoké zisky, avšak narozdíl od investora, u nějž se předpokládá nižší ziskovost, podstupuje riziko vyšší ztráty.

Spekulanti nakupují cenné papíry, u nichž očekávají brzký vzrůst jejich ceny. Následně je prodávají se ziskem. Jejich cílem je tak krátkodobý profit.