Splatnost dluhopisů

Splatnost dluhopisů se týká data, kdy emitent dluhopisu musí splatit dlužný zůstatek dluhopisu investorovi. K tomuto datu má investor nárok na návratnost půjčeného kapitálu.

Splatnost dluhopisu se obvykle uvádí přímo v dluhopise. Splatnosti mohou být krátkodobých (např. několik měsíců) , střednědobé i dlouhodobé (i v řádech desítek let). Délka splatnosti může ovlivnit jak výnosnost, tak riziko

  • Kratší splatnosti: Krátkodobé dluhopisy mají splatnost v horizontu několika měsíců až několika let. Často je vydávají vlády nebo soukromé společnosti za účelem krátkodobého financování nebo pokrytí dočasných finančních potřeb.
  • Střednědobé splatnosti: Dluhopisy s několikaletou splatností se označují jako střednědobé. Tyto dluhopisy se vydávají k financování projektů, které mají delší návratnost, než je případ u krátkodobých dluhopisů.
  • Dlouhodobé splatnosti: Dluhopisy s dlouhou splatností mají často několik desetiletí splatnosti. Používají se pro financování velkých infrastrukturních projektů, dlouhodobých investic a jiných dlouhodobých závazků.

Investoři by měli brát v úvahu splatnost dluhopisu při svých investičních rozhodnutích. Krátkodobé dluhopisy mohou být méně rizikové, ale také mohou mít nižší výnosy. Dlouhodobé dluhopisy mohou nabízet vyšší výnosy, ale také mohou být více ovlivněny tržními změnami úrokových sazeb a makroekonomickými podmínkami.

Už odcházíte?

Nenechte si ujít jedinečné investiční příležitosti! Zanechte nám svůj telefon a my se vám nezávazně ozveme.

    Odesláním souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů