Tržby

Tržby představují celkové množství peněz, které společnost získává za prodej svých výrobků, služeb nebo jiných aktivit během určitého období. Jsou to příjmy, které společnost generuje z své hlavní činnosti. Tržby jsou zásadním ukazatelem finančního výkonu podniku a slouží jako základ pro výpočet dalších finančních ukazatelů, jako je hrubý zisk, čistý zisk a zisk na akcii.

Tržby mohou pocházet z prodeje výrobků nebo služeb spotřebitelům, firemním zákazníkům, vládním institucím nebo jiným podnikům. Ty mohou být získány prostřednictvím jednorázových prodejů, opakovaných prodejů, pronájmu, franchisingu nebo jiných obchodních transakcí. Tržby jsou obvykle vykazovány na základě fakturace, tedy ve chvíli, kdy je zboží nebo služba prodána, ne nutně ve chvíli, kdy jsou peníze skutečně inkasovány.

V účetnictví jsou tržby často odděleny od ostatních příjmů, jako jsou investiční výnosy a jsou prezentovány jako samostatná položka ve výkazu zisku a ztráty (výkazu příjmů). Analýza tržeb umožňuje hodnotit výkonnost podniku, sledovat jeho růst, identifikovat trendy na trhu a poskytuje informace pro strategické rozhodování a plánování budoucího rozvoje společnosti.

Už odcházíte?

Nenechte si ujít jedinečné investiční příležitosti! Zanechte nám svůj telefon a my se vám nezávazně ozveme.

    Odesláním souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů