Opce

Opce je finanční derivát, který poskytuje investorovi právo, ale ne povinnost, nakoupit (call opce) nebo prodat (put opce)  určité množství finančních aktiv za pevně stanovenou cenu do předem stanoveného data. Investoři tak využívají opce ke spekulaci na pohyb cen aktiv, k zajištění proti nežádoucím cenovým změnám, nebo jako součást složitějších investičních strategií.

Call opce poskytuje držiteli právo nakoupit aktivum za stanovenou cenu, což je výhodné v případě, že očekává růst ceny daného aktiva. Put opce dává držiteli právo prodat aktivum za stanovenou cenu, což je výhodné v případě očekávaného poklesu ceny. Cena opce se odvozuje z několika faktorů, jako je cena aktiva, výkonová cena, doba do expirace, volatilita a úroková sazba. Opce jsou obchodovány na burze nebo mimo burzu prostřednictvím derivátových trhů a jsou důležitým nástrojem v oblasti investování a řízení rizik.

Už odcházíte?

Nenechte si ujít jedinečné investiční příležitosti! Zanechte nám svůj telefon a my se vám nezávazně ozveme.

    Odesláním souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů